Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

20 let boja proti mučenju v Evropi

20.10.2009, Strasbourg

 

V 20. letih svojega obstoja je bil Evropski odbor za preprečevanje mučenja (CPT) na čelu evropskih prizadevanj, da bi izkoreninili slabo ravnanje državnih uradnikov. Opravil je približno 270 obiskov v 47 evropskih državah, z namenom preiskovanja položaja v tisočih zaporih. V svojem 19. splošnem poročilu, objavljenem danes, CPT ocenjuje, kaj je bilo doseženo v zadnjih dveh desetletjih, in kaže na izzive, ki so še pred nami.
Splošno poročilo poziva k postopni razširitvi področja dejavnosti CPT po vsej Evropi. Vendar pa poudarja, da še vedno obstajajo nekateri deli celine, v katerih Odbor še ni mogel delovati, zlasti Belorusija. CPT izraža upanje, da bo kmalu dozorel čas za razširitev povabila beloruskim oblastem, da pristopijo k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, na podlagi katere je bil Odbor ustanovljen.
Poročilo poudarja, da uspešen boj proti namernim oblikam slabega ravnanja vključuje premagovanje problema nekaznovanosti, na katerega je CPT naletel v mnogih državah. Poleg tega je bistveno, da se moramo spopasti s pojavom prostorske stiske, ki še naprej uničuje zaporniške sisteme po vsej Evropi; poročilo poudarja, da "samo gradnja novih zaporov ni rešitev." Pozornost je usmerjena tudi na temeljno potrebo držav članic, ki temeljijo na človekovih pravicah in vladavini prava, da ostanejo zveste osnovnim vrednotam pri izpolnjevanju obveznosti za zaščito svojih državljanov (na primer, proti terorističnim dejanjem).

 

Splošno poročilo vsebuje informacije o 19 obiskih, ki jih je CPT izvedel med avgustom 2008 in julijem 2009. Še posebej pojasnjuje glavne cilje devetih ad hoc obiskov, ki so bili domnevno "potrebni zaradi okoliščin". Poročilo tudi izpostavlja glavne točke nedavno objavljenih poročil o obiskih in vladnih odzivih; ponuja vpogled v nekatera od glavnih vprašanj, s katerimi se Odbor sooča pri svojem delu in v ukrepe za njihovo reševanje, ki so sprejeti s strani držav.
V vsebinskem delu splošnega poročila CPT navaja svoja stališča o zaščitnih ukrepih za nezakonite priseljence, ki jim je bila odvzeta prostost. Obravnavana vprašanja vsebujejo materialne pogoje odvzema prostosti, pravne varovalke in zdravstvena vprašanja. Posebna pozornost je namenjena načelu "nevračanja", kot tudi potrebi po posebnih zaščitnih ukrepih za otroke brez spremstva in ločene otroke.

CPT's website

Direktorat Sveta Evrope za komuniciranje
Tel: +33 (0)3 88 41 25 60
Fax:+33 (0)3 88 41 39 11
pressunit@coe.int

http://www.coe.int/

 

Vse novice