Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

ČLOVEK NI NAPRODAJ

 - izbrani mednarodni dokumenti za ukrepanje proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok

Izdajatelj: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK v Ljubljani

Izšlo v zbirki SLOVENIJA IN SVET EVROPE, št. 34

ISBN 961-6285-40-8 

Izšlo v Ljubljani, julija 2005,

ko je Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom Evrope, Unicefom, Svetovno zdravstveno organizacijo, Uradom visokega komisarja ZN za človekove pravice in nevladno organizacijo Advisory Panel, organizirala, od 5-9. julija 2005, dve konferenci:

  • Ustavimo nasilje nad otroki: ukrepajmo zdaj! - Regionalno posvetovanje za študijo OZN o nasilju nad otroki, Evropa in Srednja Azija;
  • Konferenco »Jokohamski pregled za Evropo in Srednjo Azijo - Boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabljanju otrok'.

Brezplačne izvode publikacije lahko dobite v Informacijsko dokumentacijskem centru Sveta Evrope.

PROTI SPOLNEMU IZKORIŠČANJU IN ZLORABI OTROK

Spolno izkoriščanje in zloraba otrok sta ena od mnogih pojavnih oblik nasilja nad otroci. Na svetu se vsako leto kupi in proda milijone otrok, dečkov in deklic, fantov in deklet, kot sveže blago za pornografijo, prostitucijo, spolno suženjstvo, seksualni turizem in trgovino z ljudmi.

Spolno izkoriščanje in zloraba otrok oropata otroke njihovih pravic, dostojanstva, otroštva in njihove prihodnosti, pogosto pa celo vzameta njihova življenja.

Levji delež odgovornosti in obveznosti varstva pravic otrok in zagotovitve njihove blaginje so nase prevzele nacionalne vlade. Njihove obveznosti opredeljuje Konvencija o otrokovih pravicah, ki določa, da imajo otroci med drugim pravico do varstva in zaščite pred nevarnostmi in tveganji, ki bi ovirala njihovo rast in razvoj, pred rasno in etnično diskriminacijo ter pred vsemi oblikami zanemarjanja, krutosti in izkoriščanja.

Na teh načelih temeljijo odpravi in preprečevanju  spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok namenjeni mednarodni pravni instrumenti in politični standardi. Združeni narodi, Svet Evrope, Evropska unija in druge regionalne medvladne organizacije, kot je Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo, nacionalne vlade, nevladne organizacije ter sami otroci in  mladi so strnili vrste v boju proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok. Upi otrok in večine odraslih, da otroci, obupani nad ljudmi, ki jim zaupajo in od njih pričakujejo zaščito, skrb in ljubezen, ne bodo izkoriščani in zlorabljeni, je ubesedeno v številnih konvencijah in spremljajočih protokolih,  resolucijah, deklaracijah, načrtih za ukrepanje in sklepnih dokumentih konferenc in posvetov, posvečenih zaščiti otrok pred trgovino z ljudmi, prostitucijo in drugimi oblikami spolnega izkoriščanja in zlorabe.

Ena izmed nalog držav, ki so se zavezale spoštovati otrokove pravice in ukrepati proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok, je seznanjanje javnosti ter posebnih ciljnih skupin, predvsem strokovnih kadrov, ki so strokovno vključeni v oblikovanje in izvajanje strategij in ukrepov, ter nevladnih organizacij in medijev, o pravnih in političnih standardih, ki jih mora država spoštovati in pri svojem ukrepanju udejanjiti.

Namen te publikacije je prispevati k ustvarjanju in/ali krepitvi vedenja in zavesti, ki bosta omogočila ustrezno oblikovanje, sprejetje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje strategij in ukrepov za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo ter za preprečevanje in odpravo teh pojavnih oblik nasilja nad njimi. V njej so prvič ali ponovno natisnjena besedila nekaterih mednarodnih dokumentov, ki jih moramo čimprej in čimbolj učinkovito spremeniti v ravnanja in dejanja, ki bodo soustvarila družbo, v kateri bodo prizadeti otroci in vsi, ki smo zaradi njihovega izkoriščanja in zlorabe prizadeti posredno, slišali, videli in verjeli, da otroci lahko živijo življenja brez zlorab, nasilja in izkoriščanja.
 

Violeta Neubauer

Predstavnica Usmerjevalnega odbora Sveta Evrope za enakost žensk in moških v odboru, ki je pripravil predlog besedila Konvencije Sveta Evrope za ukrepanje proti trgovini z ljudmi 

Za prevzem celotne publikacije kliknite tukaj