Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Konvencije

Človekove pravice (vsa področja)

005 Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 04.11.1950
Podpis: 04.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 03.09.1953
ang
fra

009 Protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin

Pariz, 20.03.1952
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 18.05.1954
ang
fra

035 Evropska socialna listina

Turin, 18.10.1961
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 26.02.1965
ang
fra

046 Protokol štev. 4 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja določene pravice in svoboščine, ki niso vključene v konvenciji in protokolu štev. 1

Strasbourg, 16.09.1963
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 02.05.1968
ang
fra

055 Protokol štev. 5 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 22. in 40. člen konvencije

Strasbourg, 20.01.1966
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 20.12.1971
ang
fra

067 Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred Evropsko komisijo in Sodiščem za človekove pravice

London, 06.05.1969
Podpis: 23.11.1993
Ratifikacija: 27.05.1994
Veljavnost: 17.04.1971
ang
fra

097 Dodatni protokol k Evropski konvenciji o obvestilih o tujem pravu

Strasbourg, 24.11.1977
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: 31.08.1979
ang
fra

114 Protokol številka 6 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zadeva odpravo smrtne kazni

Strasbourg, 28.04.1983
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.03.1985
ang
fra

117 Protokol št. 7 h konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 24.11.1983
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.11.1988
ang
fra

118 Protokol štev. 8 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Dunaj, 19.03.1985
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.01.1990
ang
fra

126 Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 26.11.1987
Podpis: 04.11.1993
Ratifikacija: 02.02.1994
Veljavnost: 01.02.1989
ang
fra

128 Dodatni protokol k Evropski socialni listini

Strasbourg, 05.05.1988
Podpis: 11.10.1997
Ratifikacija: /
Veljavnost: 04.09.1992
ang
fra

140 Protokol štev. 9 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 06.11.1990
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.10.1994
ang
fra

146 Protokol štev. 10 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 25.03.1992
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.10.1994
ang
fra

148 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Strasbourg, 05.11.1992
Podpis: 03.07.1997
Ratifikacija: 04.10.2000
Veljavnost: 01.03.1998
ang
fra

044 Protokol štev. 2 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki daje Evropskemu sodišču za človekove pravice pristojnost, da daje nasvete in mnenja

Strasbourg, 06.05.1993
Podpis: 14.05.1993
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 21.09.1970
ang
fra

151 Protokol štev. 1 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 01.03.2002
ang
fra

152 Protokol štev. 2 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993
Podpis: 31.03.1994
Ratifikacija: 16.02.1995
Veljavnost: 01.03.2002
ang
fra

155 Protokol štev. 11 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg, 11.05.1994
Podpis: 11.05.1994
Ratifikacija: 28.06.1994
Veljavnost: 01.11.1998
ang
fra

157 Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin

Strasbourg, 01.02.1995
Podpis: 01.02.1995
Ratifikacija: 25.02.1998
Veljavnost: 01.02.1998
ang
fra

158 Dodatni protokol k Evropski socialni listini o sistemu kolektivnih pritožb

Strasbourg, 09.11.1995
Podpis: 11.10.1997
Ratifikacija: 11.10.1997
Veljavnost: 01.07.1998
ang
fra

161 Evropski sporazum, ki zadeva osebe, udeležene v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Strasbourg, 05.03.1996
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 29.11.2001
Veljavnost: 01.01.1999
ang
fra

162 Šesti protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 05.03.1996
Podpis: 07.05.1999
Ratifikacija: 29.11.2001
Veljavnost: 01.11.1998
ang
fra

163 Evropska socialna listina - spremenjena

Strasbourg, 03.05.1996
Podpis: 11.10.1997
Ratifikacija: 07.05.1999
Veljavnost: 01.07.1999
ang
fra

142 Protokol o spremembah Evropske socialne listine

Turin, 21.10.1997
Podpis: /
Ratifikacija: /
Veljavnost: /
ang
fra

177 Protokol številka 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 04.11.2000
Podpis: 07.03.2001
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.04.2005
ang
fra

187 Protokol številka 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravicah in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah

Vilnius, 03.05.2002
Podpis: 03.05.2002
Ratifikacija: 04.12.2003
Veljavnost: 01.07.2003
ang
fra

189 Dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v računalniških sistemih

Strasbourg, 28.01.2003
Podpis: 26.02.2004
Ratifikacija: 08.09.2004
Veljavnost: 01.03.2006
ang
fra

194 Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem konvencije

Strasbourg, 13.05.2004
Podpis: 13.05.2004
Ratifikacija: 29.06.2005
Veljavnost: /
ang
fra

197 Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Varšava, 16.05.2005
Podpis: 03.04.2006
Ratifikacija: /
Veljavnost: 01.02.2008
ang
fra