Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Socialna usklajenost

COE

Zdravstvo in etika

Cilj Sveta Evrope je razvoj etične evropske zdravstvene politike, ki naj bi jo dosegli:

  • s povezovanjem človekovih pravic, socialne usklajenosti in zdravstvenih programov;

  • z uskladitvijo zdravstvenih politik držav članic glede varnosti in kakovosti;

  • z razvojem preprečevanja bolezni in zdravstveno vzgojo;

  • z uveljavljanjem enakih možnosti dostopa do zdravstvene oskrbe, pravic bolnikov, sodelovanja državljanov in varstva posebej občutljivih skupin.

Konference evropskih ministrov za zdravstvo

Na zadnjih dveh konferencah evropskih ministrov za zdravstvo so si prizadevali reševati izzive marginalizacije in zagotoviti večjo socialno usklajenost; obravnavali so naslednje teme: enakopravnost in pravice bolnikov (5. konferenca v Varšavi, 1996); in potreba po uravnovešenem pristopu do zdravega staranja (6. konferenca v Atenah, 1999).

Prva evropska konferenca o zdravju in človekovih pravicah je bila organizirana marca 1999 v sodelovanju z Nordijsko visoko šolo javnega zdravja in je razpravo o zdravstveni politiki premaknila na novo področje.

Službe zdravstvenega varstva s stališča socialne usklajenosti

Veliko dela je bilo opravljenega pri organizaciji služb zdravstvenega varstva (boljša kakovost, reševanje čakalnih list), da bi jih prilagodili sodobnim potrebam (sodelovanje državljanov, merila za politiko preprečevanja bolezni in spodbujanja zdravja, praktične usmeritve na podlagi zdravstvenih evidenc) in zagotovili boljše varstvo občutljivejšim skupinam prebivalstva (ljudem, ki jim je odvzeta svoboda, starejšim, ki živijo v domovih, enoroditeljskim družinam, kronično bolnim, potisnjenim na rob družbe in socialno izključenim).

Zdravstvena vzgoja za mlade

Svet Evrope, Evropska komisija in Regionalni urad za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije so v šolskem letu 1991/1992 združili svoje sile in ustanovili Evropsko mrežo zdravih šol. Začeli so s pilotskim projektom v štirih državah srednje in vzhodne Evrope, zdaj pa je v mrežo vključenih že več kot 500 poskusnih šol s 400.000 učenci v 40 državah.

Zdrave šole si prizadevajo doseči zdrav način življenja za vse učence in v ta namen povezujejo učitelje, učence, starše in širšo skupnost in jih spodbujajo k skupnemu delu za izboljšanje zdravja.

Transfuzija krvi: varnost in etika

Prostovoljno brezplačno krvodajalstvo ter varnost in izboljšave pri uporabi krvi v zdravstvene namene (hemoterapiji) so vodilna načela Sveta Evrope pri usklajevanju transfuzijske prakse. Navodila za pripravo, uporabo in zagotavljanje kakovosti krvnih sestavin vsako leto dopolnijo z najnovejšimi podatki.

V Amsterdamu je bila ustanovljena banka krvi, ki vsebuje zmrznjene zaloge krvi redkih krvnih skupin.

Presajanje organov: reševanje življenj

Svet Evrope je pripravil etična načela, ki urejajo presajanje organov. Izdane so bile smernice za darovanje organov, v pripravi pa so evropski standardi za varnost in zagotavljanje kakovosti za organe in tkiva.

Ustanovljen je bil odbor za proučevanje etičnih in družbenih vplivov ksenotransplantacij – uporabe živih živalskih organov in tkiv za presajanje na ljudi.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o zdravstu kliknite tukaj