Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Socialna usklajenost

COE

Socialne politike

Pretekla leta so prinesla spoznanje, da je socialna usklajenost nujna za zagotovitev demokratične varnosti in trajnostnega razvoja. Razdeljene in neenake družbe niso le nepravične - zagotoviti ne morejo niti dolgoročne stabilnosti. Vlade se vse bolj zavedajo, da ni dovolj, da deluje ekonomija, nujno je, da deluje tudi družba. Le ekonomski razvoj brez socialnega prej ali slej povzroči resne probleme.

Vodje držav članic Sveta Evrope so oktobra 1997, na drugem vrhunskem zasedanju, socialno usklajenost označili kot eno izmed najpomembnejših potreb širše Evrope in nujni dodatek za spodbujanje človekovih pravic in dostojanstva.

V Svetu Evrope socialna usklajenost pomeni zmožnost družbe, da zagotovi blaginjo vsem njenim članom z minimaliziranjem razlik in izogibanjem polarizaciji. Socialna usklajenost mora temeljiti na človekovih pravicah (kot je določeno v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Spremenjeni evropski socialni listini) in na sprejemanju deljene odgovornosti za blaginjo vseh članov družbe, še posebno tistih, ki jih ogrožata revščina in/ali izključenost.

Medvladni usmerjevalni odbor - Evropski odbor za socialno usklajenost (CDCS) nosi primarno odgovornost za razvoj skupnega pristopa k socialni politiki. Pred kratkim so oblikovali in spremenili Strategijo za socialno usklajenost, ki definira glavne naloge organizacije na tem področju, ki so:

  1. pospeševanje ratifikacije pravnih instrumentov Sveta Evrope na področju socialne varnosti in nadzor njihove implementacije;
  2. oblikovanje politik dostopa do socialnih pravic, ki pokrivajo predvsem dostop do zaposlovanja, dostop do socialne zaščite in dostop do stanovanja;
  3. izvajanje aktivnosti za otroke, družine in starejše občane;
  4. pomoč državam srednje in vzhodne Evrope pri sprejemanju navodil Sveta Evrope na različnih področjih socialne politike;
  5. izvajanje raziskav, analiza dela in podpora dejavnostim, ki so vključene v Strategiji.