Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Socialna usklajenost

COE

Socialna varnost

Evropska socialna listina s svojimi protokoli in njena spremenjena izdaja zagotavljata celo vrsto temeljnih socialnih pravic.

Evropski kodeks socialne varnosti in njegov protokol jamčita minimalno raven varstva, ki vključuje zdravniško oskrbo, boleznino, nadomestilo zaradi poškodbe pri delu, dajatve za materinstvo, nadomestilo za brezposelnost, invalidnino in družinsko pokojnino, družinske dodatke in pokojnine. Spremenjeni kodeks (1990) upošteva zadnje spremembe v zakonodaji, ki ureja socialno varnost v državah članicah, in dviguje stopnjo varstva, zajamčenega na ravni držav.

Varstvo v tujini

V nadaljevanju našteti sporazumi olajšujejo meddržavno gibanje delavcev in njihovih družin, njihovo vključevanje v države gostiteljice brez izgube njihove kulturne identitete ter jim zagotavljajo pravno varstvo in blaginjo:

  • Evropska konvencija o socialni varnosti temelji na štirih bistvenih načelih. To so: enako obravnavanje, enotnost veljavne zakonodaje, ohranjanje pravic in plačevanje dajatev v tujino. Konvencija velja za vso zakonodajo, ki ureja ta področja socialne varnosti: boleznine in nadomestila za čas porodniškega dopusta, invalidnine, starostne pokojnine, družinske pokojnine, invalidnine za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, pogrebnine, nadomestila za brezposelnost in družinske dodatke;

  • Evropska konvencija o socialni in zdravniški pomoči temelji na načelu enakega obravnavanja. Vsaka pogodbenica se je z njo zavezala, da so državljani drugih pogodbenic, ki zakonito prebivajo na njenem ozemlju, upravičeni do enake socialne in zdravstvene pomoči kot njeni lastni državljani;

  • Evropska konvencija o pravnem položaju priseljenih delavcev vsebuje načelo enakega obravnavanja delavcev migrantov in državljanov države gostiteljice ter jamči pravico do ponovnega združevanja družin. Izvajanje konvencije spremlja Posvetovalni odbor.

Izboljšanje sistemov socialnega varstva

Svet Evrope je analiziral primere novih rešitev socialnega varstva v vseh svojih državah članicah, da bi bolje spoznal in razumel težave, s katerimi se spopadajo sistemi socialnega varstva v posameznih državah. Izkušnje držav so objavljene v priročniku dobrih praktičnih rešitev.

Odvisnost od drugih in socialno varstvo

Svet Evrope proučuje različne vidike podaljševanja pričakovane življenjske dobe v Evropi in stroške, ki s tem nastajajo. Eno od obdelanih področij je odvisnost od drugih in s tem povezano izboljšanje socialnega varstva starejših in od drugih odvisnih oseb ter tistih, ki zanje skrbijo.

Usmeritve za pospeševanje zaposlovanja

Ena od ključnih sestavin strategije Sveta Evrope za socialno usklajenost je pospeševanje dostopa do zaposlitve za vse tiste, ki so, v državah članicah Sveta Evrope, brezposelni in iščejo delo. Odbor strokovnjakov za pospeševanje dostopa do zaposlitve proučuje razvoj vseživljenskega učenja, učinkovitih oblik sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem ter prostovoljnim delom kakor tudi vlogo netržnega sektorja pri reševanju težav brezposelnosti. Odločil se je zbrati primere dobre prakse z namenom pripraviti smernice za boj proti dolgotrajni brezposelnosti z lokalnimi pobudami za zaposlovanje, zlasti glede na stanje v državah srednje in vzhodne Evrope. Druge dejavnosti projekta pa so usmerjene zlasti v spodbujanje nerazlikovalnega pristopa državnih zavodov za zaposlovanje.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o socialni varnosti kliknite tukaj