Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Dolgoročni projekti

COE

Otroci in nasilje

Razlogi za izvajanje projekta:

 • V državah članicah Sveta Evrope je kar 155 milijonov prebivalcev mlajših od 18 let;

 • V vseh državah članicah so otroci žrtve najhujših oblik nasilja in kršenja njihovih človekovih pravic. Vse države članice Sveta Evrope so podpisnice Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, zato se od njih pričakuje, da bodo razvile nacionalne programe aktivnosti, da bi zagotovili njeno polno izvajanje;

 • Nasilje nad otroki je tesno povezano z drugimi oblikami nasilja in organiziranega kriminala. Nasilje nad otroki se izvaja v šolah, na ulicah, znotraj družin, v domovih kjer so nastanjeni... Otroci so prav tako tudi žrtve globalnih problemov sodobne družbe, med drugim trgovanja z ljudmi, trgovine z mamili, terorizma, oboroženih spopadov, kriminala na svetovnem spletu...;

 • Celovitost tega vprašanja zahteva celostno strategijo, ki bi povezovala prizadevanja vseh ključnih akterjev in uporabila vsa razpoložljiva sredstva;

 • Iz teh razlogov je torej jasno, da se je potrebno s tem izzivom spopasti na globalni ravni tako z določitvijo standardov in njihovo implementacijo skozi nacionalne akcijske načrte. 

Cilji programa »Otroci in nasilje« so:

 • Pomoč državam članicam pri implementaciji mednarodnih standardov (predvsem Konvencije ZN o otrokovih pravicah, Evropske socialne listine in Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic) na lokalnem in nacionalnem nivoju;

 • Do leta 2007 predlagati celotno serijo mehanizmov in metodoloških smernic, ki pokrivajo celotno področje;

 • Izboljšati vidnost in učinkovitost dela Sveta Evrope.

Program se bo osredotočil na tri glavna področja:

 • Prepoznavanje strategij in ukrepov s katerimi bi lahko projekt »otroci in nasilje« vključili v druga področja s katerimi je povezan (socialna izključenost, otroci v državni oskrbi, izobraževanje in mediji, družina in učinkovito starševstvo, zapuščeni ali razseljeni otroci, otroci begunci, otroci brez državljanstva, urbano življenje in medsebojni odnosi);

 • Spodbujanje otrokovih pravic na splošno, s pomočjo izobraževalnih sistemov, mladinskih gibanj, socialnih delavcev in sodnih odločb (s posebnim poudarkom na izobraževanju vključenih strokovnjakov);

 • Učinkovita pravna zaščita otrok pred vsemi oblikami nasilja.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o nasilju kliknite tukaj