Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Izjava ob mednarodnem dnevu za odpravo rasne diskriminacije

 

Skupna izjava ob mednarodnem dnevu za odpravo rasne diskriminacije

 (21. marec 2009)

Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) ter Agencija EU za temeljne pravice (FRA) so danes izdale skupni poziv vladam, mednarodnim organizacijam in civilni družbi, da povečajo svoja prizadevanja v boju proti rasizmu in ksenofobiji.

Ko se danes spominjamo tragičnih dogodkov iz Sharpevilla leta 1960 in 40. obletnice začetka veljavnosti Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, smo zaskrbljeni, da bi trenutne gospodarske razmere lahko spodbudile rasistično in ksenofobno nestrpnost v regiji.

Naše organizacije so vznemirjene zaradi poročil, ki kažejo na povečanje nasilnih napadov na migrante, begunce in prosilce za azil ter manjšine, kot so Romi. Evropska zgodovina kaže na to, da lahko gospodarsko pešanje tragično vodi v povečevanje socialne izključenosti in preganjanja. Skrbi nas, da bi v času krize migranti, manjšine in ostale ranljive skupine, postali grešni kozli za populistične politike in medije.

Takšno prenašanje krivde na nedolžne je v nekaterih državah že pripeljalo do povečanja sovražnosti in nasilnih zločinov iz sovraštva proti manjšinam in migrantom. S povečevanjem gospodarske krize bi morali politiki in ostale medijske osebnosti  pazljivo premisliti svoje izjave, da se izognejo spodbujanju in podpihovanju etnične, rasne in verske nestrpnosti.

Vse oblike nestrpnosti moramo obravnavati brez odlašanja, nepristransko in z zagotavljanjem zaščite pred kršitvami človekovih pravic za vse v družbi. Vsa dejanja zločina iz sovraštva imajo obsežne posledice za žrtve in njihove skupnosti ter ob obravnavi zahtevajo enako pozornost in zavzetost.

Mi, podpisniki te izjave:

  • pozivamo politične voditelje in ostale javne osebnosti, da spregovorijo proti vsem oblikam nasilja, spodbujenega z rasnim sovraštvom ali sovraštvom do tujcev; in da se obnašajo odgovorno ter se vzdržijo poenostavljenih razlag z rasističnim, ksenofobičnim ali proti-judovskim podtonom, ki naslavljajo kompleksne socialne, politične in gospodarske probleme ali pojave;
  • spodbujamo vlade, da osebje kazenskega pregona, tožilce in sodstvo ustrezno usposobi, da se bodo pri svojem delu bolj učinkovito spopadali z rasističnimi, ksenofobičnimi in drugimi zločini iz sovraštva;
  • pozivamo vlade, da pri spremljanju rasističnih, ksenofobičnih in ostalih zločinov iz sovraštva tesno sodelujejo s civilno družbo in povečajo svoja prizadevanja za zbiranje podatkov in statistik o takih zločinih in incidentih;
  • poudarjamo, da morajo vlade žrtvam diskriminacije in zločinov iz sovraštva zagotoviti učinkovito pravno sredstvo za popravo krivic. Institucijam človekovih pravic, specializiranim organom in organizacijam za podporo žrtvam mora biti zagotovljeno dovolj neodvisnosti, zadostna sredstva in pristojnost, da pomagajo pospešiti boj proti diskriminaciji;
  • opozarjamo pred zmanjševanjem nujne socialne zaščite in programi vključevanja, saj ima lahko nesorazmerno negativen učinek na marginalizirane skupine in migrantske skupine, ki že trpijo v nevzdržnih razmerah.

 

Ambasador Janez Lenarčič, Direktor Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR)

 

Anastasia Crickley, Predsednica upravnega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

 

Morten Kjaerum, Direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

 

Eva Smith Asmussen, Predsednica Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) Sveta Evrope

 

 

 

***

ECRI - Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti, katere dejavnosti so na drugem vrhu (Strasbourg, 1997) še dodatno okrepili, si prizadeva utrditi pravna in politična jamstva proti vsem oblikam rasizma, sovraštva do tujcev, antisemitizma in s tem povezanih nestrpnosti vseh oblik. Ocenjuje učinkovitost vseh notranjepravnih in mednarodnih ukrepov z namenom, da se po potrebi še zaostrijo, ter spodbuja primerno ukrepanje na lokalni, državni in evropski ravni.