Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Dokumenti organov Sveta Evrope s področja diskriminacije

Priporočila Odbora ministrov

Priporočilo (97)20E/30 oktober 1997 o sovražnem govoru

Priporočilo (97)21E/30 oktober 1997 o medijih in promociji kulture strpnosti

Priporočilo (2001)6E/18 julij 2001 o preprečevanju rasizma, sovraštva do tujcev in rasne nestrpnosti v športu

Priporočilo (2006)10E/12 julij 2006 o boljšem dostopu do zdravstvene nege za Rome in potujoče skupine v Evropi

Priporočilo (2007)2E/31 januar 2007 o medijskem pluralizmu in raznovrstnosti medijskih vsebin

CM/Priporočilo (97)19E/30 oktober 1997 o prikazovanju nasilja v elektronskih medijih

 

Priporočila in resolucije Parlamentarne skupščine

Priporočilo 1831(2008) o evropskih muslimanskih skupnostih, ki se spoprijemajo z ekstremizmom

Priporočilo 1789 (2007) o strokovnem izobraževanju in usposabljanju novinarjev

Priporočilo 1783 (2007) o grožnjah po življenju in svobodi govora novinarjev

Priporočilo 1805 (2007) o bogokletju, verskih žalitvah in sovražnem govoru proti ljudem na podlagi njihove vere

Priporočilo 1799 (2007) o podobi žensk v oglaševanju

Priporočilo 1773 (2006) o priporočilih o uporabi manjšinskih jezikov v na radiu in televiziji

Priporočilo 1768 (2006) o podobi prosilcev azila, migrantov in beguncev v medijih

Priporočilo 1706 (2005) o medijih in terorizmu

Priporočilo 1674 (2004) o izzivih, s katerimi se sooča evropski avdio-vizualni sektor

Priporočilo 1688 (2004) o kulturah diaspor

Priporočilo 1641 (2004) o javnem radiu in televiziji

Priporočilo 1589 (2003) o svobodi izražanja v medijih

Priporočilo 1555 (2002) o podobi žensk v medijih

Priporočilo 1506 (2001) o svobodi izražanja in informiranja v medijih v Evropi

Priporočilo 1543 (2001) o rasizmu in sovraštvu do tujcev v kiberprostoru

Priporočilo 1396 (1999) o religiji in demokraciji

Priporočilo 1277 (1995) o migrantih, etničnih manjšinah in medijih

Priporočilo 1215 (1993) o etiki v novinarstvu

Resolucije

Resolucija 1563 (2007) o boju proti antisemitizmu v Evropi

Resolucija 1495 (2006) o boju proti ponovnem oživljanju nacistične ideologije

Resolucija 1510 (2006) o svobodi izražanja in spoštovanju verskih prepričanj

Resolucija 1478 (2006) o vključevanju imigrantk v Evropi

Resolucija 1464 (2005) o ženskah in religiji v Evropi

Resolucija 1344 (2003) o grožnji demokraciji s strani ekstremističnih strank in gibanj v Evropi

Resolucija 1003 (1993) o etiki novinarstva

 

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti

Resolucija 264 (2008) in Priporočilo 246 (2008) o družbenem pristopu k boju proti rasizmu na lokalni in regionalni ravni

 

Komisar za človekove pravice

Thomas Hammarberg je komisar za človekove pravice od 1. aprila 2006. Komisar je neodvisna institucija, pristojna za spodbujanje izobraževanja, ozaveščanja in  spoštovanja človekovih pravic v 47 državah.

Mnoga njegova 'mnenja', ki so široko objavljena v medijih, se dotikajo proti-diskriminacijske teme. Ta vključujejo:

Sramotna zgodovina anticiganizma je pozabljena - in se ponovlja
Zločini iz sovraštva - grd obraz rasizma, antisemitizma, strahu pred Romi, muslimani in istospolno usmerjenimi
Ključ za promocijo pravic Romov: zgodnje in vključujoče izobraževanje
V Evropi obstaja diskriminacija do muslimanov

 

Evropsko sodišče za človekove pravice

Sodišče obravnava pritožbe, ki jih pošljejo posamezniki iz vseh 47 držav članic, kadar menijo, da so bile njihove človekove pravice kršene ter da jih nacionalne oblasti ali sodišča niso ugodno razrešile. Bistven instrument za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki podpira delo Sodišča, je Evropska konvencija o človekovih pravicah.

14. člen: Prepoved diskriminacije - Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnosti ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.

Protokol št. 12 h konvenciji prepoveduje diskriminacijo na kateri koli podlagi s strani javnih organov.

 

Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)

Eden glavnih partnerjev kampanje ECRI pripravlja poročila o državah, pri čemer spremlja položaj, ki zadeva rasizem in nestrpnost v vsaki državi ter z namenom boja proti temu nevarnemu fenomenu predlaga konkretne in ciljane ukrepe (»dobre prakse).

Vsa poročila in deklaracije ECRI-ja imajo namen zaščititi posameznike pred rasizmom in rasno diskriminacijo. Splošno priporočilo politik št. 7 o nacionalnih zakonodajah za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji je posebnega pomena za kampanjo »Spregovori proti diskriminaciji«.  

To priporočilo vsebuje glavne elemente, ki jih ECRI smatra za pomembne pri vključevanju v nacionalne zakonodaje za učinkovit boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji. Zagovarja »sprejetje obsežne proti-diskriminacijske zakonodaje, ki vključuje ukrepe na različnih zakonskih področjih in pokriva področja, kot so zaposlovanje, nastanitev, izobraževanje, dostop do socialnih in javnih servisov«.

ECRI je prav tako izdal priročnik dobrih praks o proti-diskriminacijskih telesih z namenom zaščite posameznika pred rasizmom in rasno diskriminacijo na nacionalni ravni.