Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Odziven

Državljani Evrope morajo biti prepričani o tem, da so njihove temeljne pravice: pravica do življenja, svobode in varnosti; pravica do poštenega sojenja v civilnih ali kazenskih zadevah; pravica do glasovanja in kandidature na volitvah; spoštovanje družinskega življenja; svoboda mišljenja, vesti in vere; svoboda izražanja itd., zagotovljene v vseh okoliščinah.

Spoštovati in ščititi človekove pravice je bil zato vedno eden izmed bistvenih ciljev Sveta Evrope in njegovih držav članic. Temelj vsega tega prizadevanja je Evropska konvencija o človekovih pravicah.

Svet Evrope je pionir pri pripravi zakonodaje proti spletnemu kriminalu in hkrati tudi prvi organ, ki je sprejel zakonodajne ukrepe na področju kloniranja živih bitij in zatiranja terorizma. Dejavno si prizadeva za ustavitev nasilja nad ženskami in otroki, za enakost in dostojanstvo za vse ljudi.

Svet Evrope so po koncu druge svetovne vojne ustanovili politični voditelji z vizijo in pogumom, verujoč v mir, stabilnost in obnovo Evrope na temeljih svobode, pravičnosti in človeškega dostojanstva. Vse od padca Berlinskega zidu leta 1989 je Svet Evrope zagotavljal pomembno pomoč novo nastajajočim demokracijam pri ustvarjanju družbe, ki ščiti človekove pravice.

Zavezanost Sveta Evrope zaščiti pravic in dostojanstva posameznikov je močno razvidna iz obsega truda, vloženega v njihovo ohranjanje. Vzpostavljena je bila vrsta neodvisnih nadzornih sistemov za odzivanje na grožnje, ki pretijo tovrstnim svoboščinam, zdaj pa so zaščitene v okviru:

  • Evropskega sodišča za človekove pravice;
  • Evropskega odbora za socialne pravice;
  • Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT);
  • Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin;
  • Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI);
  • Skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi;
  • Komisarja Sveta Evrope za človekove pravice.

Poleg spoštovanja pluralistične demokracije, človekovih pravic in vladavine prava je zdaj odprava smrtne kazni postala prvi pogoj za članstvo v Svetu Evrope. Po zaslugi odločenosti Parlamentarne skupščine je smrtna kazen v vseh državah Sveta Evrope prepovedana vse od leta 1985.