Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije

Kampanje Sveta Evrope

Napreden

Merila, na podlagi katerih se presoja vloga Sveta Evrope, so pravna, politična, kulturna in socialna. Svet Evrope se na poti do uresničevanja svojih ciljev opira na stalen dialog med svojimi glavnimi organi in uslužbenci ter zagotavlja usklajeno in učinkovito ukrepanje. Organi in pristojni uslužbenci so:

Odbor ministrov, ki ga sestavljajo ministri za zunanje zadeve 47 držav članic, a pogosto zaseda na ravni diplomatov, ki so stalni predstavniki ministrov v Strasbourgu. Odloča o politiki Sveta Evrope, potrjuje program dejavnosti in proračun ter sprejema politične odločitve, ki so osnova evropskih konvencij, sporazumov in tudi priporočil, namenjenih državam članicam.

Parlamentarna skupščina (PACE) je gonilna sila Sveta Evrope, ki razpravlja o politikah, te pa nato predloži nacionalnim vladam. Ima 636 predstavnikov iz nacionalnih parlamentov držav članic (318 je polnopravnih članov, vsak izmed njih pa ima namestnika v primeru odsotnosti). Politična sestava vsake delegacije je odvisna od razmerja moči med strankami v posameznih nacionalnih parlamentih.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti predstavlja regionalne in lokalne oblasti v Evropi. Je glasnik evropskih lokalnih in regionalnih oblasti, njegov cilj pa ni zgolj varovati, temveč tudi okrepiti demokracijo po vsej Evropi.

Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij omogoča navadnim državljanom, da dejavno sodelujejo v Svetu Evrope, in je tako pomembna komunikacijska vez med političnimi voditelji in prostovoljskimi organizacijami, ki predstavljajo civilno družbo.

Evropsko sodišče za človekove pravice ščiti temeljne pravice vseh Evropejcev. Sodišče preuči vsako vloženo pritožbo. Pritožbe lahko vložijo države ali posamezniki ne glede na njihovo državljanstvo, sodbe Sodišča pa so zavezujoče za vse države, ki so podpisnice Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice zagotavlja spoštovanje človekovih pravic v državah članicah ter uveljavljanje konvencij in priporočil Sveta Evrope v praksi.

Generalni sekretar je odgovoren za strateško načrtovanje, za odločanje o usmeritvah programa dejavnosti in za proračun Sveta Evrope, nadzira pa tudi vsakodnevno vodenje organizacije.