Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Izobraževanje, kultura in kulturna dediščina, mladina in šport

COE

Naravna in kulturna dediščina

Kulturna dediščina

Uveljavljanje in ohranjanje kulturne dediščine je naloga Odbora za kulturno dediščino, ki je odgovoren za izvajanje konvencij o stavbni in arheološki dediščini. Ti konvenciji utrjujeta, izboljšujeta in usklajujeta politike ohranjanja in povečevanja evropske stavbne dediščine ter sta okvir za meddržavno izmenjavo in sodelovanje strokovnjakov.

Leta 2001 je v Sloveniji potekala evropska konferenco ministrov, pristojnih za dediščino. Glavna tema pogovorov je bilo vprašanje o vlogi, ki naj bi jo po pričakovanjih Evropejcev imela kulturna dediščina v spreminjajočem se svetu. Poseben poudarek je bil namenjen vlogi civilne družbe, prostovoljnih dejavnosti in sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem.

Skupna dediščina

V program "Evropa, naša skupna dediščina" je bilo v letih 1999-2000 vključenih veliko projektov za ozaveščanje javnosti po vsej Evropi. Glavni cilj je bil utrjevati skupni čut za evropsko prepoznavnost in poglabljati medsebojno razumevanje med različnimi kulturnimi skupnostmi v Evropi s tem, da bi ljudi seznanjali z vrednotami, ki jih dediščina ponazarja.

Na pobudo Sveta Evrope in ob podpori Evropske unije so vsako leto organizirani dnevi evropske dediščine. To je odličen način za seznanjanje ljudi s kulturno dediščino v evropskih državah in z evropsko raznovrstnostjo.

Program Sveta Evrope za izobraževanje o kulturni dediščini dviga kulturno in okoljsko ozaveščenost med mladimi.

Strokovno in poklicno sodelovanje

Program strokovnega sodelovanja in svetovanja za celovito ohranjanja kulturne dediščine je bil pripravljen za svetovanje o oblikah in načinih posegov, s čimer naj bi državnim, pokrajinskim in krajevnim oblastem pomagali pri reševanju zahtevnih nalog ohranjanja dediščine. V program je vključena tudi pomoč pri preoblikovanju zakonskih in upravnih predpisov ter pomoč pri upravljanju in povečevanju kulturne dediščine. Posebne rešitve so predvidene za potrebe držav jugovzhodne Evrope.

Izdelani so bili tudi programi za mednarodno sodelovanje pri poklicnem sodelovanju. Povezave je vzpostavil Svet Evrope ob podpori Evropske fundacije za sposobnost ravnanja s kulturno dediščino.

Evropska fundacija za sposobnost ravnanja s kulturno dediščino (FEMP)

Cilj fundacije, kot je določen v njihovem statutu, je razvijati sposobnosti za ohranjanje kulturne dediščine in jih pomagati prenašati na prihodnje generacije. Ta neprofitna organizacija deluje v okviru Sveta Evrope, ki zanjo opravlja tudi vse tajniško-upravne posle.

Prva naloga fundacije je pomagati pri razvoju mnogostranskih začetnih in nadaljevalnih programov poklicnega usposabljanja in dejavno sodelovati pri strokovni in finančni pripravi mednarodnih pilotskih projektov. Njena naloga je tudi vzpostavitev osrednjega vira strokovnih informacij na podlagi evropskega informacijskega omrežja (European-heritage.net). Od leta 1999 dalje izvaja svoje programe iz partnerskega združenja s sedežem v Strasbourgu.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o dediščini kliknite tukaj