Arhiv novic

 • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

 • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

 • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Izobraževanje, kultura in kulturna dediščina, mladina in šport

COE

Mladina

Evropa se odpira mladim

Glavni cilj Sveta Evrope v zvezi z mladimi je razviti tako skupno evropsko politiko, ki bo pospeševala sodelovanje mladih in njihovo odgovorno državljanstvo ter jim ponujala boljše možnosti izobraževanja in zaposlovanja.

V ta namen mladi, gibanja civilne družbe, vladne agencije in strokovnjaki sodelujejo pri nenehnih posvetovanjih o nalogah in praktičnem izvajanju politike za mlado generacijo. Tudi Svet Evrope spodbuja razvoj mladinskih društev, združenj in pobud ter si prizadeva pospeševati mednarodno sodelovanje med organizacijami mladih.

Evropski mladinski centri

Evropska mladinska centra (EYC) v Strasbourgu in Budimpešti sta mednarodna centra z nastanitvenimi zmogljivostmi, namenjena usposabljanju in srečevanju mladih. V njih dela skupina pedagoških svetovalcev, ki mlade usposabljajo in jim strokovno pomagajo pri pripravi, izvajanju in kasnejšem spremljanju mladinskih dejavnosti.

V evropskih mladinskih centrih je vsako leto organiziranih več tečajev za usposabljanje mladih, ki delajo v mladinskih organizacijah in pobudah. Na tečajih obravnavajo dejavnosti evropske mladine, mednarodno sodelovanje, medkulturno vzgojo in izobraževanje ter metode dela, pri čemer se zlasti posvečajo medkulturnemu učenju. Teme, ki jih posebno skrbno obdelajo so vzgoja in izobraževanje o človekovih pravicah ter usposabljanje za voditelje mladine manjšinskih skupin kakor tudi usposabljanje za sodelovanje mladih pri razvijanju civilne družbe v kriznih območjih spopadov in državljanskih vojn.

Na približno 40. enotedenskih mednarodnih seminarjih se vsako leto srečujejo člani mladinskih organizacij in strokovnjaki ter razpravljajo o mnogih zelo različnih temah.

Na posvetovanjih in simpozijih lahko veliko ljudi, ki delajo z mladimi in za mlade, izmenja mnenja o izbranih vprašanjih in stališča do njih; s tem bogatijo in širijo svoje poglede na prihodnjo politiko za mlade v Evropi. Ideje in priporočila udeležencev o mladinski politiki so koristna povratna informacija za odločanje v Svetu Evrope.

Finančna podpora za mednarodne projekte mladih

Evropska mladinska fundacija (EYF) je sklad, ki ga je ustanovil Svet Evrope za zagotavljanje finančne podpore za mladinske dejavnosti v posameznih državah in za mednarodno sodelovanje mladih. Letni proračun sklada je približno 2,3 milijone evrov. Doslej je bilo v dejavnostih, ki jih od leta 1973 dalje finančno podpira EYF, vključenih že več kot 280.000 mladih, večinoma iz držav članic Sveta Evrope.

Potovanja z vlakom za mlade Evropejce

Svet Evrope in Mednarodna zveza železnic (IUR) sta združila sile in skupaj ustanovila poseben potovalni sklad za mlade Evropejce, ki bi sicer imeli manj možnosti za potovanja. Od ustanovitve leta 1995 je sklad podprl že približno 140 projektov in okrog 2500 sodelujočim omogočil, da so z vlakom potovali po Evropi na mednarodna srečanja in se lahko udeležili projektov v drugih državah.

Mladinske kartice: posebne ugodnosti za mlade

Delni sporazum o mladinskih karticah, sklenjen med Svetom Evrope in Evropskim združenjem za mladinske kartice (EYCA) je vsem, ki so mlajši od 26 let, omogočil uporabo mladinskih kartic za lažja in cenejša popotovanja, saj imajo s kartico cenejši dostop do različnih dobrin in storitev, ki so potrebne za njihov osebni in kulturni razvoj.

Vseevropsko raziskovanje

Evropsko raziskovalno omrežje je bilo ustanovljeno zato, da pospešuje stike med znanstveniki, nevladnimi mladinskimi organizacijami in vladami; njegova naloga je tudi spodbujati primerjalne raziskovalne projekte, pri katerih sodeluje več držav.

Razvoj in utrjevanje demokratične trdnosti

V okviru programa ADACS* (Dejavnosti za razvoj in okrepitev demokratične trdnosti) si Svet Evrope s tečaji, študijskimi obiski in posvetovanju v državah srednje in vzhodne Evrope prizadeva:

 • ustanavljati in razvijati mladinske organizacije in društva v srednji in vzhodni Evropi, da bi s tem spodbudil razvoj civilne družbe;

 • pomagati tem državam opredeliti in razvijati mladinsko politiko na ravni svojih držav;

 • razvijati in negovati medkulturni dialog;

 • spodbujati in pospeševati izmenjave z mladimi iz vse Evrope.

*Nov naslov: Programi za demokratično trdnost

Usposabljanje evropskih mladinskih delavcev

Direktorat Evropske komisije za izobraževanje in državljanstvo ter oddelek Sveta Evrope za mladino in šport sta novembra 1998 podpisala sporazum o začetnem partnerstvu.

Program obsega usposabljanje evropskih mladinskih delavcev, zbirko vzgojno-izobraževalnih publikacij (T-kitov), izdajanje revije (Kojot), mreže izobraževalcev za delo z mladino v Evropi in priprava standardov kakovosti pri usposabljanju mladinskih delavcev v Evropi.

Mladinska politika: spodbujanje sodelovanja in dejavnega državljanstva

Evropski usmerjevalni odbor za mladino (CDEJ) združuje predstavnike ministrstev ali drugih organov, ki so pristojni za zadeve mladih, iz 48. držav pogodbenic Evropske kulturne konvencije.

CDEJ se še posebej ukvarja z vprašanji, povezanimi s sodelovanjem mladih v družbi in njihovim dejavnim državljanstvom, neformalnim izobraževanjem in prostovoljnim delom. Za Odbor ministrov so pripravili priporočila o:

 • obveščanju in svetovanju za mlade v Evropi;

 • stikih in sodelovanju pri raziskovanju mladine v Evropi;

 • spodbujanju prostovoljnega dela;

 • mobilnosti mladih;

 • sodelovanju mladih in prihodnosti civilne družbe.

Za ogled spletne strani Sveta Evrope o mladini kliknite tukaj