Arhiv novic

  • 2010-12-01 11:37:52 - Ukinitev Informacijskega urada Sveta Evrope v Sloveniji več

  • 2010-11-30 09:20:06 - Novica: Svet Evrope z novo kampanjo proti spolnim zlorabam otrok več

  • 2010-11-24 11:11:52 - Novica: Več za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab več

Arhiv novic

Vse novice

Spolna zloraba Svoboden, da si to, kar si Vožnja pod vplivom drog Evropa je več, kot si misliš Natečaj Vsi smo otroci sveta Evropska konvencija o človekovih pravicah Wild Web Woods Spregovori proti diskriminaciji Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! Tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo 60 let Sveta Evrope Ustavimo nasilje nad ženskami Trgovanje z ljudmi Vsi drugačni - vsi enakopravni Varšavski vrh Evropsko sodišče za človekove pravice Konvencije
COE

Izobraževanje, kultura in kulturna dediščina, mladina in šport

COE

Jezikovne politike

Ohranjanje jezikovne raznolikosti Evrope

Cilj Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih je zaustaviti upadanje teh jezikov ter pospeševati njihovo rabo v pisni in govorjeni obliki v izobraževanju in javni upravi, na sodiščih, v javnem življenju, gospodarstvu, kulturi in medijih. Uresničevanje te listine spremlja odbor neodvisnih izvedencev. Odbor pregleduje poročila, ki jih redno pošiljajo države pogodbenice, in nato pripravi za Odbor ministrov poročilo o tem, kako države izpolnjujejo prevzete obveznosti, ter predloge za priporočila Odbora ministrov posameznim državam.

Jezikovne usmeritve za večjezično in multikulturno Evropo

Cilj novega projekta Sveta Evrope za kulturno sodelovanje, imenovanega Projekt sodobnih jezikov, je spodbujati bolj razvejan in nov način učenja jezikov v povezavi z demokratičnim evropskim državljanstvom. Med dejavnostmi tega projekta so: analiza jezikovnih usmeritev in opredelitev uspešnih strategij za večjo različnost skupaj z razvojem in poskusnim uvajanjem skupnih evropskih referenčnih orodij v ta namen. Poseben poudarek je namenjen medkulturni vzgoji in izobraževanju, mednarodnemu priznavanju primerljive šolske izobrazbe in spričeval za večjo mobilnost in boljše možnosti zaposlovanja ter vseživljenjskemu učenju za sodelovanje v mednarodnem okolju, usmerjenem v nenehno učenje.

Evropsko leto jezikov 2001

Evropsko leto jezikov 2001 sta pripravila Svet Evrope in Evropska unija. Tudi Unesco ima pri tem pomembno vlogo. Leto jezikov izhaja iz načela, da je znanje jezikov pomembno za medsebojno razumevanje, trdnost demokracije, zaposlovanje in mobilnost.

Cilji evropskega leta jezikov 2001 so bili:

  • dvigati jezikovno zavest in uveljavljati jezikovno dediščino Evrope;

  • spodbujati vse državljane Evrope k učenju jezikov, tudi manj razširjenih;

  • podpirati vseživljenjsko učenje jezikov kot odzivanje na gospodarske, družbene in kulturne spremembe v Evropi.

Evropsko leto jezikov je osvetlilo vrednost jezikovne raznovrstnosti in pokazalo, kako pomembno je vsem državljanom ponuditi priložnost, da razvijejo vsaj določeno raven razumevanja več jezikov.

Za obisk splente stran Sveta Evrope o jezikih kliknite tukaj